Helma in het kort

Helma’s carrière begon bij TATA Steel

als procesoperator in een van de

fabrieken. Daarna was ze actief in

het beroepsonderwijs, volgde een

pedagogische opleiding in de avonduren,

werkte met kwetsbare jongeren

en werd uiteindelijk leerkracht,

zorgcoördinator, schoolleider en

directeur op verschillende basisscholen

in het (speciaal) basisonderwijs.

“Nu ben ik ruim zeven

jaar bestuurder bij SaKS. De leukste

baan die ik ooit heb gehad.”

Worden wie je bent

Het verhaal van Helma van der Hoorn, bestuurder van SaKS

“Begin twintig stelde ik mezelf de vraag: wat vind ik nou eigenlijk leuk? Dat was de eerste keer dat ik daar écht over nadacht. Inmiddels ben ik bestuurder bij SaKS. En ongelofelijk trots op wat er op de scholen gebeurt.” Helma van der Hoorn vertelt bevlogen over haar visie, haar eigen verhaal en de ontwikkelingen op de SaKS-scholen.

“Doe waar je zelf in gelooft, dan komt het goed. Dan kun je worden wie je bent. Dat is mijn overtuiging. Dat vertrouwen in de potentie van de leerkrachten en kinderen bij SaKS heb ik altijd gehad. Als mensen vanuit intrinsieke motivatie doen waar ze goed in zijn, dan levert dat zulke mooie dingen op.”

Besturen = kantelen

“Gaandeweg ontdekte ik dat ik iets wil bijdragen aan de maatschappij, waarde toevoegen aan de samenleving. En als ik de wereld écht een beetje wil veranderen, dan is het primair onderwijs de plek waar ik zijn moet. Het huidige systeem waarbij we alles maakbaar willen maken, is uitgeput. Het moet radicaal anders. Ik denk niet dat dat zo is, ik voél het gewoon. Bij SaKS is die kanteling in volle gang. Ik verwonder mij regelmatig over de mooie dingen die op de scholen gebeuren als je ruimte geeft.”

Op naar vertrouwen

“Bij veel scholen is het jarenlang niet over leren en onderwijs gegaan, maar vooral over standaardiseren, meten, toetsen, protocollen en kinderen in een keurslijf duwen. Daar klopt helemaal niks van. Toen ik bij SaKS kwam, ben ik de boel van de grond af aan gaan omdraaien en creëerde een fantastisch team om me heen. Stap voor stap schroefden we de regels terug en maakten we meer vrijheid mogelijk. Een heel ander werkklimaat. Langzaam werden vuurtjes aangewakkerd en inmiddels doet iedereen weer waar het onderwijs voor is bedoeld: het beste in kinderen naar boven halen.”

Vliegwiel

“Die radicale kanteling heeft tijd gekost: het gaat niet vanzelf. Het mooie is dat nu de ene verandering de ander steeds sneller opvolgt. Het werkt als een vliegwiel. Je ziet het overal binnen SaKS gebeuren: op de scholen, bij de leerkrachten en bij de kinderen. Muren verdwijnen, lokalen worden anders ingericht en vaste structuren gaan op de schop. En hoe mooi is het dat ook de onderwijsinspectie met mistige ogen bij onze scholen vandaan komt? We gaan echt als een trein.”