Talentgedreven onderwijs op De Lispeltuut

Veerkracht en verwondering

Vier jaar geleden koos De Lispeltuut voor de visie: wij zijn een school met oog voor talent. Hoe pak je dat aan? Leerkracht Nienke Beutick vertelt over hoe talenten op haar school worden herkend en benoemd, over de andere sfeer en over talentgedreven onderwijs van alle groepen op de Lispeltuut.

Talentenbouwers

“Iedereen heeft talent. Daar zijn we van overtuigd”, stelt leerkracht en talentenbouwer Nienke Beutick. “Met wat hulp is ons team gaan verkennen wat talent nou eigenlijk is. Wat maakt dat je goed luistert naar anderen, mooi kan zingen of graag je grenzen verlegt? We zijn gaan experimenteren met talententaal, talentenkaarten en zijn een ‘talentenbouwerschool’ geworden.”

Veerkrachtige leerlingen

“Nu is het tijd voor de volgende stap: talentgedreven onderwijs vanaf groep 1 tot en met groep 8. Met hulp van de SaKS-pionierspot (middelen voor innovatie) zijn we daar inmiddels mee begonnen. Zo leuk. Je voelt de sfeer veranderen op school: kinderen en leerkrachten herkennen talenten bij zichzelf en anderen, gaan ze benoemen, worden veerkrachtiger. Ze verwonderen zich ook: is het bijzonder dat ik dit kan? We denken echt dat je hier een heel leven iets aan hebt. Supertrots zijn we!”