Kind centraal
op de Matthieu Wiegman

"Gepersonaliseerd leren is echt next level"

De Matthieu Wiegman in Bergen kiest sinds drie jaar voor gepersonaliseerd onderwijs, waarin kinderen ‘eigenaar zijn van

hun eigen leerproces’. Omdat leerlingen – en niet de lesstof – het verdienen om centraal te staan. Leerlingen leren met

elkaar, ieder op zijn of haar eigen manier. Hoe dat eruit ziet? Susan Tromp, moeder van zoon Siyabonga, vertelt erover.

“Toen ik Siyabonga adopteerde en hem beter leerde kennen, bleek hij ontzettend snel te leren. En hoewel ik hem op een leuke school in de buurt had ingeschreven, leek de Matthieu Wiegman me passender voor hem. Ik heb er geen seconde spijt van gehad!”

Eigenaar van leerproces

“Hier op school kan Siyabonga kind zijn en zich tegelijkertijd ontplooien. Hij volgt verschillende vakken op verschillende niveaus, op zijn eigen tempo.

’s Ochtends spelling en lezen op groep 5-niveau – zijn ‘stamgroep’–, ’s middags workshops rekenen op het niveau van groep 4. En toen hij hier net op school zat, kon hij in de middagen met de kleuters meedraaien: belangrijk voor een kind dat nooit echt heeft kunnen spelen!

Pluim voor de leerkrachten

“Voor Siyabonga en de andere kinderen op de Matthieu Wiegman is gepersonaliseerd leren zo vanzelfsprekend dat ik pas merk hoe bijzonder het is als ik erover vertel aan andere ouders. Ik gun iedere stad in Nederland een school als de Matthieu Wiegman. En alle leerkrachten hier verdienen een gigantische pluim: gepersonaliseerd lesgeven is echt ‘next level’.”