7 jaar
onderwijs inspiratie

7 jaar, 15 magazines en ruim 90 verhalen waarin we samen
hebben ontdekt hoe ons onderwijs anders en beter kan.
Een mooi moment om hierbij stil te staan.

In deze speciale uitgave van ons SaKS2020 magazine
vind je een selectie bijzondere verhalen, waarin zichtbaar en
voelbaar is hoe ver we zijn gekomen.

Veel leesplezier!