Wat is goed onderwijs?

De Driemaster op zoek naar een antwoord

Wat is goed onderwijs eigenlijk? En hoe meet je dat? Op basisschool De Driemaster stelden directeur Anne Brugman en haar team zichzelf die vraag. Zijn de Cito-scores leidend? Of is het minstens zo belangrijk om je als school iets aan te trekken van wat ouders, onderwijspartners én kinderen van het onderwijs vinden? De Driemaster onderzocht het en liet een reputatieonderzoek uitvoeren.

Volgens de reputatiebarometer (BHRMⓇ) heeft De Driemaster een uitstekende reputatie bij ouders. Bij onderwijspartners is de reputatie goed. En bijna 80% van de kinderen ervaart goede ondersteuning van leerkrachten bij het ontwikkelen van hun talenten. Ook hechten leerlingen meer belang aan maatschappelijke thema’s als vrede, gezondheid en milieu dan aan cijfers.

Het Driemaster-dilemma
Wat is nu belangrijker: Cito-scores of ervaringen van ouders,
onderwijspartners en kinderen?

Reputatie

Helma van der Hoorn legt uit waarom De Driemaster koos voor het reputatieonderzoek: “In deze snel veranderende wereld moet het onderwijs mee te veranderen. We willen kinderen klaarstomen voor de toekomst. Misschien zijn in die nieuwe wereld Cito-toetsen minder hard nodig. Daarom hebben we onderzocht welke verwachtingen ouders, partners én leerlingen van onderwijs hebben. En of die verwachtingen kloppen met hun ervaringen op school. Als dat zo is, doen we het goed.”

De Driemaster volgens ouders

Mildred Hofkes van onderzoeksbureau Hofkes vertelt: “In opdracht van SaKS en De Driemaster hebben we 86 ouders geïnterviewd en gevraagd: wat is volgens jou goed onderwijs? Kenmerken die ze noemen zijn ‘Kind centraal’, ‘Wederzijdse betrokkenheid’ ‘Sociale vaardigheden’, ‘Zelfvertrouwen en zelfstandigheid’ en ‘Kwaliteit van onderwijs’. En op die punten scoort De Driemaster bovengemiddeld goed op de reputatiebarometer (BHRMⓇ). Ik doe al jaren reputatieonderzoek, maar zo’n hoge score heb ik nog maar zelden gezien.”

De Driemaster volgens onderwijspartners

Ook de onderwijspartners (buitenschoolse en voorschoolse opvang, gemeente, voortgezet onderwijs) zijn positief over het onderwijs van De Driemaster. “Opnieuw scoort de basisschool hoog op reputatie. Ook zijn er verbeterpunten”, legt Mildred uit. “Partners hebben behoefte aan succesverhalen over de vernieuwende manier van onderwijzen op De Driemaster. Verder geven ze aan samen te willen bouwen aan goed toekomstbestendig onderwijs. Het advies: gooi alle ramen en deuren open!”

De Driemaster volgens kinderen

“Voor ons als onderzoekers was het bijzonder dat we de kinderen uit alle klassen mochten betrekken in de reputatiebarometer”, vertelt Mildred. “We hebben nieuwe vragenlijsten ontwikkeld en getest. En de kinderen deden heel graag mee. Ze hebben zulke hartverwarmende antwoorden gegeven."

Zo zeggen ze: “Soms moet ik iets zelf doen omdat juf het druk heeft.
Maar dat geeft niet, want ik kan het ook heel goed zelf.”
En: “Het is belangrijk dat iedereen goed eet en drinkt,
want we mogen niet uitdrogen.”

Trots

“Dankzij dit onderzoek hebben we er meer vertrouwen in dat we als school op de goede weg zitten”, vertelt Bianca, leerkracht in groep 1-2 op De Driemaster. “Ook hebben we waardevolle verbeterpunten en aanbevelingen meegekregen. En het allerbelangrijkst: ouders én kinderen geven aan dat ze gezien worden door school en dat ze er wezenlijk toe doen. Daar zijn we hartstikke trots op.”

Denk mee!

Directeur Anne rondt af: “Waar moeten we nou wat mee? Gaan we voor de Cito-uitslagen of voor de reputatiebarometer? Voor een combinatie, voor een nieuwe manier van toetsen? Voel je vrij om mee te denken en te praten over het dilemma dat ons allemaal aangaat: wat is goed onderwijs en wie bepaalt dat?”

Wat vind jij? Wat is nu belangrijker: Cito-scores of ervaringen van ouders, onderwijspartners en kinderen? Praat en denk mee!