Samenwerken is verbinden vanuit kracht

Op de Kardinaal de Jong werken ze met plezier samen. Zowel met medewerkers, leerlingen, ouders als met partners in de wijk. Schoolleider Michael Vader vertelt: “We zetten mensen in hun kracht en dan gaat samenwerken eigenlijk vanzelf”.

Michael: “Samenwerken begint natuurlijk bij onze leerlingen. Onze hele school werkt sinds kort met het thematische leerprogramma Jeelo. We zijn nu bijvoorbeeld begonnen met het thema ‘Beleven van de Planeet’. Daarmee krijgt het samenwerken meteen een boost. Onze leerlingen mochten mee met een boswachter. Een vader van een collega kwam vanuit zijn vak als weerman vertellen over het weerbericht. En leerlingen bootsten samen met petflessen een heuse tornado na. Dat geeft leerplezier!”

Ontmoetingsplaats

Hij gaat verder: “We kijken verder dan onze lesgevende taken. Zo hebben we een Plastic Recycle Werkplaats opgezet met de gemeente en bedrijven in de omgeving. Met speciale machines toveren we plastic afval om tot gloednieuwe producten. Ons doel? Duurzaamheid natuurlijk, maar ook een nieuwe ontmoetingsplek voor in de wijk: we wilden iets extra’s bieden in de Kooimeer. En het werkt! De ouders van de ouderkamers van de Kardinaal de Jong en de buurtschool de Fontein ontmoeten elkaar bijvoorbeeld ook op deze plek. En niet alleen ouders, maar ook buurtbewoners, leerlingen en medewerkers kunnen elkaar ontmoeten én samenwerken.

Kracht

De rol van de leerkracht is steeds meer die van coach. Zij vliegen bijvoorbeeld extra begeleiding in op het moment dat kinderen dat nodig hebben. Michael vertelt: “Wij hebben geen interne begeleider meer. In plaats daarvan hebben we een taalcoördinator, een rekencoördinator en gedragsspecialist. We hebben gekeken wie binnen het team het beste bij deze rollen past. Vanuit hun talent, kracht en eigen motivatie krijgen collega’s echt zin om dingen op te pakken en de onderlinge samenwerking te verbeteren. Het werkt super.”

“Samenwerken is het opzoeken van verbinding met mensen.
We geloven erin dat mensen vanuit kracht sneller opstaan.”

Gezonde school

Ook ouders helpen enthousiast mee. Michael: “We zijn nu al enkele jaren een gezonde school. Daarom hebben we Europese subsidie gekregen voor drie keer per week vers fruit. De ‘fruitouders’ stonden als vanzelf op. Zij wassen, schillen en presenteren het binnengekomen fruit aantrekkelijk. Daar zijn we superblij mee. De ouders zelf ook, want zij vinden gezonde voeding belangrijk en hebben hierin echt een rol van betekenis.”


Michael besluit: “Voor de Kardinaal de Jong is samenwerken het opzoeken van verbinding met mensen. We geloven erin dat mensen vanuit kracht sneller opstaan. Als ik zie hoeveel mensen hier nu op deze manier samenwerken, vind ik dat dat heel veel moois met zich meebrengt.”