Onderwijsovermorgen.nl

Ervaringen delen over andere vormen van onderwijs

Onderwijs is de verbinding met de dag van morgen. En die nieuwe dag brengt steeds nieuwe uitdagingen met zich mee: milieu, globalisering, samenwerken. Dáár moeten we het over hebben op school. De laatste maanden werd deze gedachte door de uitbraak van het coronavirus actueler en relevanter dan ooit. Opeens werd duidelijk wat het begrip ‘de veranderende wereld’ kan betekenen. En wat we ervan kunnen leren.

Thuisonderwijs

Van maart tot en met mei waren onze leerlingen thuis. Een nieuwe situatie voor kinderen, hun ouders en leerkrachten. Op de website onderwijsovermorgen.nl hebben we leerkrachten en ouders gevraagd of zij hun ervaringen over het thuisonderwijs met ons wilden delen. Die informatie is goud waard.

“Rekenonderwijs is flink veranderd sinds de jaren ’80.”

Ouders over thuisonderwijs

Een greep uit de reacties van ouders die de afgelopen tijd omschrijven als “Een periode van onrust”, “Heftig, maar ook leerzaam” en “Een heel bijzonder avontuur”. Opvallend: alle ouders benoemen dat hun kind(eren) het contact met klasgenootjes, juf en meester hebben gemist. Ouders hebben de periode met thuisonderwijs niet altijd als gemakkelijk ervaren: “De combinatie van thuis werken, kinderen begeleiden, mantelzorgen en het huishouden vind ik heftig. De voortdurende informatiestroom, steeds veranderen van structuur.” Een andere ouder vindt het lastig om haar kinderen tegelijkertijd te begeleiden: “Ik wil niemand tekort doen”. Ook het gemotiveerd houden van kinderen blijkt een uitdaging, net als rekenen: “Rekenonderwijs is flink veranderd sinds de jaren ’80.” Ook zijn er ouders die het juist prettig vinden dat hun kind thuis is. Ze ervaren de periode als “quality time met het gezin” en missen het “sjezen” naar school niet. “We hebben meer inzicht gekregen in wat ze al kan en wat ze nog moeilijk vindt”, stelt de één. En de ander: “Ik zie dat mijn kind zich goed ontwikkelt. Wat een doorzettingsvermogen en discipline!” Het kan een meerwaarde zijn als kinderen zich op hun eigen niveau en tempo ontwikkelen, vinden ouders. “Thuisonderwijs niet als standaard, maar wel als welkome aanvulling als dat nodig of wenselijk is.” Moeder Christel vat samen: “Ik denk dat we veel flexibeler zijn dan we denken.”

“De samenwerking tussen ouders en leerkracht is heel waardevol. We doen het samen.”

Leerkrachten over thuisonderwijs

Sommige SaKS-leerkrachten vonden de digitale platformen, apps en videobelsessies, zeker in het begin, intens. “Wat heb ik veel geleerd op digitaal vlak”, is dan ook een veelgehoorde opmerking. Net als: “Ontzettend fijn om op deze manier samen te werken met ouders.” Bianca Groen van de Sint Adelbertus vindt het lastig dat haar werk-thuis-ritme wegviel: “Voor mijn gevoel was ik continu met onderwijs bezig. Was het niet voor mijn eigen klas, dan wel voor het thuiswerken met mijn eigen kinderen.” Ook veel gehoord: “Ik mis mijn collega’s ontzettend.” Positieve leerervaringen van leerkrachten: “Verandering kan! Ik lach hard om mijn gemaakte ‘fouten’ en blijf mezelf continu ontwikkelen” en: “Het is een verademing om met kleinere (kleuter)groepen te werken. Laten we dat vasthouden!” Een leerkracht van de Wegwijzer vraagt zich af of ‘een instructie moeten volgen’ wel zo effectief is: “Mijn leerlingen behaalden ook prima resultaten met YouTube-filmpjes. Meer vrijheid hierin?” SaKS-pouler Sarina Burger stelt: “Misschien moet thuisonderwijs of digitaal onderwijs wel een vast deel van het rooster worden. In welke vorm dat zou moeten, weet ik nog niet precies. Maar ik weet zeker dat hier mooie dingen uit voortvloeien. Daar heb ik vertrouwen in!”

“Een verademing om met kleinere (kleuter)groepen te werken”

Stelling: thuisonderwijs vast onderdeel van lesprogramma

Op onderwijsovermorgen.nl deelden ouders en leerkrachten niet alleen ervaringen, ook konden ze reageren op de stelling: ‘Thuisonderwijs moet een vast onderdeel van het lesprogramma worden. 81 mensen hebben gereageerd. De uitslag? 54% is eens, 46% oneens. Stof tot nadenken, dus!

Hoe nu verder?

Inmiddels is het thuisonderwijs achter de rug en is er een vorm van hybride onderwijs, een combinatie tussen thuisonderwijs en school, voor in de plaats gekomen. En na de zomervakantie starten we met een nieuw jaar met nieuwe ideeën over ons onderwijs over morgen. Blijf je meedenken? Alvast heel erg bedankt!