“We zijn getraind om het leven te zien als iets wat je consumeert”

Betekeniseconomie-voorvechter Kees Klomp spreekt tijdens Dit Is Onderwijs Festival

Lector en voorvechter van de betekeniseconomie Kees Klomp deelt tijdens het Dit Is Onderwijs Festival zijn visie op het onderwijs van morgen. Wat willen we kinderen en jongeren leren over het leven; over de aarde, de maatschappij, de economie? Hoe zorgen we ervoor dat zij dankzij een vernieuwende denk- en leefwijze het tij kunnen keren en welzijn in de toekomst bóven welvaart komt te staan?

Op die vragen gaat Kees Klomp in tijdens het Dit Is Onderwijs Festival op 1 april, in Sportcomplex De Meent in Alkmaar. Klomp is lector bij de Hogeschool Rotterdam en bracht onlangs het boek Betekeniseconomie uit. Hierin roept hij op om afscheid te nemen van competitie, efficiëntie en groei, en geeft hij een nieuwe kijk op economie; uitgaande van co-creatie, verbinding en waarde. Want, zo stelt Klomp: “De ecologische, sociale en individuele kosten van het huidige systeem zijn zo hoog geworden, dat er sprake is van een crisis rondom ons bestaan. Het is daarom noodzakelijk om op zoek te gaan naar een nieuwe kijk op economie; betekeniseconomie. Hierbij wordt niet alleen de interactie tussen bedrijven, maatschappij en aarde erkend, bedrijven maken zich zelfs nadrukkelijk dienstbaar aan maatschappij en aarde en respecteren dit in hun hele bedrijfsvoering.” Eén van de manieren om de denkwijze van mensen te veranderen, is door te starten bij het onderwijs. We geven kinderen, middelbare scholieren en studenten les over economie (dat begint in feite al op de basisschool), maar wat leren we ze? In bijna alle onderwijsinstellingen zijn dit de principes, gericht op vraag en aanbod.

‘Eén van de manieren om de denkwijze van mensen te veranderen, is door te starten bij het onderwijs’

Niet gek dus, dat we leven in een markteconomie - en dat we die als de enige waarheid zien. “Mensen hebben verhalen nodig om hun omgeving betekenis te geven, maar die kloppen lang niet altijd. We zijn gebrainwashed om het leven te zien als iets wat je consumeert. Dat zit heel diep,” legt Klomp uit. “Gelukkig is er hoop. Door met kinderen op jonge leeftijd al te filosoferen over ecologie, onze plek als mens en de verbondenheid met alle som ons heen, leggen zij een relatie tussen het menselijk bestaan en de biosfeer en wat er nodig is om het leven op aarde te behouden. Daarvoor moet economie in alle menselijke activiteiten ondergeschikt worden aan de ecologie.” Hoewel er veel redenen zijn om de toekomst somber in te zien, concentreert Klomp zich op wat er mogelijk is als we leren om voorbij het huidige systeem te denken. “We kunnen onze economie op een andere manier inrichten. Tijdens het Dit Is Onderwijs Festival vertelt Klomp hoe dit zelfs in het basisonderwijs al aan bod kan komen. Want hoe eerder je begint met leren over een nieuwe, betekenisvolle economie, hoe beter.”