Het beste uit jezelf halen op de nieuwe Wegwijzer

Marit Veeken

De Wegwijzer heeft een nieuw jasje. “Een wel heel comfortabel jasje”, lacht Marit Veeken, leerkracht middenbouw unit. Sinds half januari is het gebouw van de nieuwe Wegwijzer in gebruik. Marit: “Ik vind het hier echt heerlijk. Het gebouw is open en ruim. Er zijn geen muren meer. Overal hebben we fijne hoekjes, kleden en treinzitjes om te werken. We kunnen eindelijk ons unitonderwijs uitvoeren zoals we dat al jaren wilden.”

Opvallend in het gebouw is de rust. De sfeer voelt veilig en geborgen. De rustige kleuren, de geluiddempende groene panelen, veel hout, de vloerkleden, het moderne meubilair met kussens, alles draagt hieraan bij. Virginija Gudaite, directeur van De Wegwijzer zegt: “Je hebt het niet in de gaten hè, dat hier 160 kinderen met hun leerkrachten aan het werk zijn? Het gebouw is qua geluid berekend op de volledige bezetting. Dus hoe meer mensen er aanwezig zijn, hoe beter het geluid wordt geabsorbeerd. Dit werkt heel prettig.”

Leren hoe je wilt

Ze vervolgt: Op onze school dúrven we anders te zijn. De schoolinrichting is verre van traditioneel. We hebben bewust gekozen voor een ander soort meubilair. Je ziet treinzitjes, kleden, zitzakken, stiltehuisjes om je heen. De kinderen trekken daarom hun schoenen bij binnenkomst ook uit. Ze kunnen overal zitten of staan om op hun eigen manier te leren.”

Ze vervolgt: “Met dit nieuwe gebouw wilden wij vanuit onze onderwijsvisie een rijke toekomstgerichte leeromgeving inrichten. Zodat niet alleen leerlingen, maar ook onze collega’s hun talenten kunnen ontwikkelen. Het gebouw volgt dus onze visie en niet andersom.

“Wij geven ons onderwijs al enkele jaren in een onder-, midden- en bovenbouwunit. We richten ons onderwijs in op niveau, passend bij de leerlingen. De instructiegroepen hebben maximaal 15 leerlingen. Na de instructie werken kinderen zelfstandig op het leerplein. Als het nodig is, krijgen ze op het leerplein nog extra ondersteuning.

Ook wilden we graag nauwer samenwerken met leerlingen van de twee taalklassen bij de Waaier (Red. Leerlingen van de Waaier zijn net in Nederland en leren hier vooral de Nederlandse taal.) en de peuteropvang. Met dit nieuwe gebouw zijn deze dromen allemaal uitgekomen. Ook extern samenwerken met partners zoals logopedisten, fysiotherapeuten, het Centrum voor Jeugd en Gezin de ouderkamer gaat veel makkelijker: iedereen is in directe verbinding met elkaar.”

Virginija Gudaite

“Op deze school durven we nu ook anders te zijn”

Imre Marsman

Samenwerken

“De midden- en bovenbouwunit zitten op de eerste verdieping. Door de lage kasten en het vele licht kun je van de ene unit naar de andere kijken. Samenwerken is daardoor nog nooit zo makkelijk geweest. Neem bijvoorbeeld de peuteropvang, die naast de onderbouwunit zit. Met een schuifdeur staan de peuters in directe verbinding met de wereld waar ze een paar maanden later ook zullen vertoeven.” Ze heeft het nog niet gezegd of Willem van der Veen van de peuteropvang vraagt aan leerkracht Janneke de Wit: “Kunnen deze twee schatjes bij jou aanschuiven aan de zandtafel? Dat vinden ze zo leuk.” “Zie je?” zegt Virginija trots. “De muren staan niet meer in de weg en zo zijn we mét elkaar verantwoordelijk vóór elkaar.”

Meer ogen

Dat beter samenwerken ervaart ook leerkracht Imre Marsman van de bovenbouw-unit. Imre: “We werken op de Wegwijzer met leerlijnen. Doordat we met de units zo open met elkaar verbonden zijn, kan een leerling makkelijk bij een instructie aanschuiven die een niveau hoger of lager ligt. Dat loopt heel soepel, omdat we alle roosters op elkaar hebben afgestemd. We doen precies wat de leerling nodig heeft.”

Imre heeft net instructie gegeven aan haar stamgroep. Opvallend is dat de kinderen vliegensvlug zelfstandig aan het werk gaan. Imre: “Ja, we sturen heel erg op hun zelfstandigheid. En dat kunnen ze ook! Het mooiste vind ik dat we echt goed met elkaar samenwerken. Niet alleen leerlingen, maar ook als team. Door de openheid zijn er meerdere ogen op je kinderen gericht. Problemen zijn supersnel opgelost. Soms al voor ze zijn ontstaan. Echt heel fijn.”

Het beste uit jezelf halen

Virginija: “In dit gebouw komt de visie van SaKS en die van de Wegwijzer voor mijn gevoel mooi tot uiting. Het gebouw nodigt uit tot samenwerken, zelfstandigheid en eigenaarschap. Precies dat waar we het al lang met elkaar over hebben. Leerlingen en leerkrachten kunnen zich hier echt ontwikkelen. Niet alleen qua cognitief leren, maar ook juist op sociaal emotioneel niveau. Op de nieuwe Wegwijzer kan iedereen het beste uit zichzelf halen.”