Wat zijn je talenten?

Een persoonlijkheidsanalyse geeft antwoorden

Astrid Wiersma van sbo De Vlindertuin kreeg een ruime bijdrage uit de pionierspot en kon met haar hele klas een persoonlijkheidsanalyse doen. Astrid: “Soms voel je dat kinderen niet lekker in hun vel zitten en dat het contact lastig verloopt. Daar wilde ik wat mee.

Met de persoonlijkheidsanalyses heb ik inzichten gekregen waar ik direct mee aan de slag kon.”

Sabine Stam

Astrid Wiersma

Sabine Stam van het bedrijf Personality Dynamics voerde de analyses uit.

Ze vertelt: “Aan de hand van de analyse zien we waar iemands talenten zitten en waar hij of zij energie van krijgt. Maar ook wat valkuilen zijn en wat dus energie kóst.” Ze vervolgt: “Ik ga met de leerkracht, ouders en vaak ook het kind in gesprek om de uitkomsten toe te lichten. Ook krijgen ze een poster met talenten en tips mee.”

Astrid: ”Sabine heeft mij ook geanalyseerd en ik vond de resultaten ongelooflijk treffend”.

In hun kracht

Astrid: “Je merkt soms dat kinderen zich niet begrepen, gezien of gehoord voelen in de groep. Terwijl je als leerkracht zó je best doet. Met de persoonlijkheidsanalyse ben je dat een stap voor. In de analyse zie je heel duidelijk waar kinderen sterk in zijn. Bijvoorbeeld nieuwe dingen bedenken, organiseren of observeren. Als je dat actief inzet, zet je kinderen in hun kracht. Ook als leerkracht merk ik dat ik nu zuiniger omga met mijn energie. Dat verandert de interactie en dus de sfeer.”

A. “Aan het begin van het schooljaar heb ik tegen mijn moeder gezegd dat ik een juf had gekregen die mij niet begreep.
Juf en mama hebben toen gepraat en ik heb een poster gekregen. Juf begrijpt mij nu wél en ik mag bijvoorbeeld mijn eigen boeken schrijven tijdens de spelling.”

Kleine aanpassingen, groot verschil

Ze gaat verder: “Ik heb bijvoorbeeld een kind in de groep dat heel goed ziet wat er gebeurt. Voor hem is zijn plek in de klas enorm belangrijk. Nu hij op een plek zit waar hij de boel kan overzien, is hij als een vis in het water. Hij helpt me vaak in de groep. Bij kleine ruzies bijvoorbeeld. Ik vraag hem dan: “Wat is er eigenlijk gebeurd?” Hij kan het me haarfijn vertellen. Ook de andere kinderen hebben geleerd: dit is een talent van hem. Hij is geen klikspaan!”

R. “Ik mag nu even voelen of de plek waar ik zit in de groep goed is. Soms vind ik dat gewoon niet fijn. Ik mag nu ook zeggen waar ik dan liever wil zitten.”

Naaimachine

Sabine: “En die jongen die moeite had met lezen? Da’s toch ook een mooi voorbeeld?” Astrid: “Ja, deze creatieve leerling was er zelf van overtuigd dat hij niet kon lezen. Totdat we hem een naaimachine met een gebruiksaanwijzing gaven. Binnen een ochtend had hij de machine werkend. Met een dubbele draad en dat is best ingewikkeld! Als je aansluit op iemands talenten lukken dingen, die je anders misschien niet voor mogelijk had gehouden.”

Beter begeleiden

Inmiddels hebben de meeste collega’s en veel kinderen op De Vlindertuin de analyse gehad. Astrid: “Ik vind de effecten echt heel gaaf. Collega’s durven eerder aan te geven wat bij ze past of waar ze tegen aan lopen. En als leerkracht kun je de kinderen nu zoveel beter begeleiden. Ik nodig leerlingen bewust uit om te doen waar ze goed in zijn. Zij worden daar erg blij van, omdat ze voelen dat ze op waarde worden geschat. We hebben nu een fijne groep waarin iedereen heerlijk samenwerkt. “

Ben je leerkracht bij SaKS en...

  • Heb jij ook kinderen in je klas die je beter zou willen begrijpen?
  • Ben jij benieuwd welke talenten en (leer)behoeftes de kinderen in je klas van nature hebben? En jijzelf?
  • Wil je beter met de energie van jezelf en de verschillende kinderen omgaan, zodat er een optimaal leerklimaat ontstaat?

Meld je dan aan voor meer informatie bij Astrid Wiersma a.wiersma@saks.nl of kijk op de website van Sabine Stam www.personalitydynamics.nl.